Friendly Media

Friendly Media & Kommunikation Friendly avdelning för marknadsföring; grafisk produktion, copy, hemsidor, visualiseringar, kartor, förpackningar etc. Friendly media står för professionella produkter och tjänster. För internt bruk, men också för marknaden. Välkommen att kontakta oss! Exempel på mediakollektivets produktion: – utveckling av kartapplikationer – hemsidesbyggen – fotografi och bildredigering – ljud- och videoinspelningar, redigering – layout och trycksaksproduktion Vi som jobbar med media finns på alla platser där Friendlygruppen har verksamhet.

Friendly Media

Friendly Media & Kommunikation

Friendly avdelning för marknadsföring; grafisk produktion, copy, hemsidor, visualiseringar, kartor, förpackningar etc.
Friendly media står för professionella produkter och tjänster. För internt bruk, men också för marknaden. Välkommen att kontakta oss!

Exempel på mediakollektivets produktion:
– utveckling av kartapplikationer
– hemsidesbyggen
– fotografi och bildredigering
– ljud- och videoinspelningar, redigering
– layout och trycksaksproduktion

Vi som jobbar med media finns på alla platser där Friendlygruppen har verksamhet.

Friendly Media

Konst i väggen

Isolen är en för Sverige helt ny ekologisk fårullsisolering. Ett 10-tal deltagare i Friendly Development Group ligger bakom både idé- och produktutveckling i detta unika projekt.

Isolenprojektet utvecklar en innovativ fårullsisolering, med så kallad ”skräpull” som råvara. Dena ull kasseras i dag av de flesta fårbönder, eftersom de inte har någon avsättning för den. Tack vare projektgruppen unika kompetens, kommer Isolen att utveckla ett helt nytt ekologiskt isoleringsmaterial för ekobyggmarknaden. Projektets långsiktiga mål är att på sikt etablera en produktionsenhet kombinerad med en besöksanläggning på Österlen, för att gynna landsbygd, fårnäring, byggsektor och turistnäring.Måns Månsson, Madeleine Tunbjer och Lars Noväng inspekterar Isolen-prototypen

Isolenprojektet genomfördes 2010-2014 med EU-finansiering och i samarbete med berörda kommuner och övriga näringar i östra Skåne. Både en förstudie som en prototyputveckling genomfördes under perioden. Resultatet blev ett omfattande material som övertogs av en ny huvudman 2015. Den tänkta produktionsanläggningen i Skåne blev inte verklighet, på grund av att tillgången på råvara i Sverige visade sig vara för liten för ekologiskt hållbar produktion.

Exempel på vad som genomfördes i projektet:
– kartläggning av befintlig och framtida fårnäring i Sverige
– inventering av ekologiska byggmaterial och ekobyggen
– utveckling av logistiklösningar för insamling av ull
– framtagande av prototyp
– marknadsundersökningar
– medieutveckling
– upprättande av administrativ enhet
– affärsutveckling inom social ekonomiStartsida, Isolen marknad 

Projektets hemsidor är arkiverade sedan 2015, men kan nås via länkarna nedan. På sidan för Isolen marknad finns gott om information om och argument för fårull som isoleringsmaterial, samt en lista på de återförsäljare som representerade IsoLen och som det går bra att vända sig till för den som är intresserad av ekologiska isoleringsmaterial. Observera dock att kontaktuppgifterna på /isolenmarknad inte längre är aktuella.

> IsoLen marknad
> IsoLen utveckling (utvecklingsprojektets hemsida)

The Friendlyist

The Friendlyist fungerade under åren 2014-2015 som en omvärldsbevakande sida på nätet, skriven på Svenska för en svensk publik.

Projektet drevs av de erfarna journalisterna David Ottvall och Anders Lord, som skrev och letade länkar under devisen: “Vi lever redan i framtiden; världen är inte längre den vi vant oss vid. Nya spännande sätt att organisera samhället växer fram.”

The Friendlyist innehåller en rad artiklar som är lika aktuella nu som när de skrevs. Vi rekommenderar därför varmt ett besök på sidan:

> Gå vidare till The Friendlyist