Kim Svensson, AI

Kim Svensson, AI, fungerade som en hybrid av konstnärlig undersökning, vetenskaplig studie och teknikutveckling. Projektet, som genomfördes av Frihetsförmedlingnes FoU-avdelning 2018-2019, syftade till att lära upp en artificiell intelligens i byråkratiska praktiker och samtidigt studera utfall och konsekvenser av detta experiment.

Metodens inbyggda utmaningar skapade närkontakt med och problematiserade digitaliseringen som samhällsfenomen.

Mer information om Kim Svensson, AI finns att läsa på Frihetsförmedlingens hemsida