Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

Manifolder

Verktygstavla för förändring

Manifolder: vår enda tavla

Som specialister på förändringsprocesser erbjuder vi konsultstöd till företag, organisationer och offentliga aktörer som är redo att ta sig an de komplexa och svårförutsägbara processer som verklig omställning innebär.

Förutom innovations- och förändringsstöd kan vi också bidra med kommunikationsstrategi, projektledning, ekonomihantering, med mera om efterfrågan finns.

Företaget har sedan 2010 varit Friendlyplattformens kombinerade produktions- och utvecklingsbolag.

Namnbytet till Manifolder 2021 markerar att de verktyg vi genom åren utvecklat nu finns tillgängliga för alla som är intresserade.

På verktygstavlan.