Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

Några exempel:

Frihetsförmedlingen stödjer sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Förmedlingen formulerar, som Sveriges enda självorganiserade myndighet, egna regleringsbrev, publicerar frihetsstatistik, etc.

Till allmänheten tillhandahålls digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, m.m. dygnet runt. Frihetsförmedlingen tar också emot besökare på tillfälliga kontor, genomför publika frihetsövningar, utövar tillsyn samt forskar om frihetens villkor.

Läs mer >

Konversatoriet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar vår tids offentliga samtal, allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

Som metod för fördjupande samtal underlättar Konversatoriet i stället gemensam reflektion och samtal som kan öka den gemensamma förståelsen av komplexa frågor och sammanhang.

Läs mer >

We have a todo list.

Med avstamp i denna lekfulla tagline etablerade Friendly en think-and-do-tank / open space / testbed studio i Malmö 2011.

Under mottot Konst-som-aktivitet-som-tänkande fungerade Do-store som Co-Working Space, Friendly-labb och en öppen mötes-, konst- och eventplats vid Möllan fram till 2014.

Läs mer >

Under 2010-2017 genomförde Friendly en stor undersökning av arbetssamhället. För ändamålet blev vårt sociala företag underleverantör till Arbetsförmedlingen, en modell som gav konstnärer och långtidsarbetslösa en unik möjlighet att samverka i en rad projekt för uthållig omställning.

Nästan 300 personer deltog i denna process där vi använde konstnärliga strategier och självorganiserad bildning för att både studera och utmana arbetslinjen som fenomen. Samtidigt kunde vi gemensamt finslipa våra metoder för innovativ omställning.

Läs mer >

Kontakta oss?

Kontakta oss?

Vill du veta mer om vad som varit Friendly genom åren så finns fler exempel här på hemsidan.

Eller varför inte ta kontakt bums för ett samtal om vad vi skulle kunna hitta på tillsammans?