Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

Vad?

Vi står för lekfull omställning och strukturomvandling

Friendly Evolution..

I drygt 15 år har vi gestaltat och utforskat rum för komplexitet och transformation. Inte minst våra egna rum – ständigt fyllda av konstnärliga undersökningar, kultivering av oväntad expertis, innovationsprocesser och mycket mer.

Vår drivkraft är att det invanda och för givet tagna behöver synliggöras och utmanas. För att inte missa det okända okända. Där, mitt i vardagen. 

Vi upprättar därför nya handlingsutrymmen. Platser och situationer där människor och organisationer kan upptäcka möjligheter som ingen visste fanns.

.. Manifolder..

Sedan 2021 erbjuder vi konsultstöd till företag, organisationer och offentliga aktörer som vill ta sig an komplexa och svårförutsägbara förändringar med hjälp av våra konstnärliga strategier.

Vi kan också bidra med kommunikationsstrategi, projektledning, ekonomihantering och annat smått och gott.

.. Människor och verksamheter

Plan3 (som 2010 blev Friendly) initierades 2006 av Lars Noväng, som sedan starten fortsatt leda och utveckla plattformen i samarbete med olika konstnärer, forskare, tänkare och praktiker.