Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

Vad?

Vi verkar för en lekfull omställning och strukturomvandling

Friendly Evolution..

I drygt 15 år har vi gestaltat och utforskat rum för komplexitet och transformation. Inte minst våra egna, ständigt fyllda av konstnärliga undersökningar och innovationsprojekt, kultivering av oväntad expertis, affärsutveckling och mycket mer.

Drivkraften är att det invanda och för givet tagna behöver synliggöras och utmanas. Mitt i vardagen. Annars blir det för lätt att missa det okända okända.

Att skapa fler handlingsutrymmen i samhället är därför viktigt. Platser och situationer där människor och organisationer tillsammans kan upptäcka möjligheter som ingen visste fanns.

.. Manifolder..

Sedan 2021 erbjuder vi konsultstöd till företag, organisationer och offentliga aktörer som behöver ta sig an de komplexa och svårförutsägbara förändringar som verklig omställning innebär.

Förutom innovations- och förändringsstöd byggt på erfarenhet och konstnärlig kompetens, kan Manifolder också bidra med kommunikationsstrategi, projektledning, ekonomihantering och mycket annat.

.. Människor och verksamheter

Plan3 (som 2010 blev Friendly) initierades 2006 av Lars Noväng, som sedan starten fortsatt leda och utveckla plattformen i samarbete med olika konstnärer, forskare, tänkare och praktiker.