Självsådd

Self-Seeding: A Friendly way to facilitate transition?

Självsådda växter på övergivna platser har ofta en överlägsen uthållighet och förmåga. Därför använde vi självsådden som metafor för en konstnärlig undersökning kring handlingsutrymmen för kreativt entreprenörskap.

Processen ingick som en del i vår uppstart av det sociala företaget Friendly Development Group.

Studien genomfördes 2011-2012, av Lars Noväng, Madeleine Tunbjer och Ola Paulson med stöd från Kultur Skåne.

Slutsatserna publicerades på issuu, i form av en årsredovisning: Självsådd: Årsberättelse.

Materialet finns också att läsa i vanligt pdf-format.