Sveriges friaste byråkrat

En byråkrat som utforskar frihet. Ett avlönat jobb för att motverka lönearbetets inlåsningseffekter.

Under ett drygt år innehade Cecilia Jonasson den unika befattningen som Sveriges friaste byråkrat på Frihetsförmedlingen, med uppdraget att systematiskt verka för en stärkt frihetsutveckling i hela landet.

Den paradoxala tjänsten som Sveriges friaste byråkrat kan beskrivas som en hybrid av dialogiskt konstverk och reguljär anställning med marknadsmässig lön. I befattningsbeskrivningen ingick administration, verksamhetsutveckling och sociala aktiviteter riktade mot allmänheten.

I egenskap av Sveriges friaste byråkrat kunde Cecilia Jonasson på ett unikt sätt öka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället: dels genom att initiera nya och fler aktiviteter riktade mot frihetssökande och frihetsgivare samt kraftigt förstärka förmedlingens opinionsbildande och forskningsinriktade verksamhet, men också genom att i rollen som offentlig tjänsteperson granska andra myndigheters frihetsarbete, hjälpa människor ut ur inlåsning, maktlöshet och politisk depression, eller söka upp folk för att kartlägga deras frihetsbehov.

Frihetsförmedlingens interaktiva undersökning Sveriges friaste byråkrat startade hösten 2017 och pågick till och med december 2019. Läs mer om projektets intentioner och genomförande på Frihetsförmedlingens hemsida.

Foto: Varbergs kommun, Hendrik Zeitler