Friendly Support

Friendlygruppen utvecklar produkter och tjänster som vågar utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

Ett exempel är bokföringsbyrån med specialkompetens för kultursektorn – Kamrer Direkt – som erbjuder professionell hjälp med löpande ekonomihantering och/eller bokföring, samt ekonomisk och juridisk rådgivning. Ett verkningsfullt sätt att stärka både projekt och pågående verksamheter, såväl inom kultusektor som andra delar av det småskaliga näringslivet. 

Kulturstöd?
Kamrer Direkt också subventionerade tjänster till utvalda aktörer inom kultursektorn. Stöd kan ges till projekt eller verksamheter som bedrivs utan vinstintresse och håller hög kvalitet. Det fria kulturlivet prioriteras. Stöd kan sökas för både nya och pågående projekt eller verksamheter. 

För ytterligare information eller frågor går det bra att kontakta oss