Friendly Support

Friendly utvecklade mellan 2010 och 2017 produkter och tjänster som ville utmana och visa vägen mot ett mer socialt och ekonomiskt uthålligt samhälle.

I delprojektet Friendly Support byggde vi upp en bokföringsbyrå samtidigt som vi undersökte de ekonomiska förutsättningarna för självorganiserade kulturverksamheter i Sverige.

Projektet hade som mål att bygga upp en socialt ansvarstagande byrå med förmåga att stärka projekt och verksamheter inom både kultursektorn och andra delar av det småskaliga näringslivet. För ändamålet erbjöd vi under projektperioden kulturstöd i form av kostnadsfria ekonomitjänster till konstnärsdrivna, icke-kommersiella verksamheter enligt kriterierna:

“Stöd kan ges till projekt eller verksamheter som bedrivs utan vinstintresse och håller hög kvalitet. Det fria kulturlivet prioriteras. Stöd kan sökas för både nya och pågående projekt eller verksamheter”.

Friendly Support permanentades 2012 som Kamrer Direkt AB, en bokföringsbyrå med specialkompetens för kultursektorn.

Kamrer Direkt erbjuder professionell hjälp med löpande ekonomihantering och/eller bokföring, liksom ekonomisk och juridisk rådgivning, främst till små och medelstora företag och ideella verksamheter. Alltid med personlig service och stort engagemang.

Kamrer direkt >