Konst i väggen

Isolen är en för Sverige helt ny ekologisk fårullsisolering. Ett 10-tal deltagare i Friendly Development Group ligger bakom både idé- och produktutveckling i detta unika projekt.

Isolenprojektet utvecklar en innovativ fårullsisolering, med så kallad ”skräpull” som råvara. Dena ull kasseras i dag av de flesta fårbönder, eftersom de inte har någon avsättning för den. Tack vare projektgruppen unika kompetens, kommer Isolen att utveckla ett helt nytt ekologiskt isoleringsmaterial för ekobyggmarknaden. Projektets långsiktiga mål är att på sikt etablera en produktionsenhet kombinerad med en besöksanläggning på Österlen, för att gynna landsbygd, fårnäring, byggsektor och turistnäring.Måns Månsson, Madeleine Tunbjer och Lars Noväng inspekterar Isolen-prototypen

Isolenprojektet genomfördes 2010-2014 med EU-finansiering och i samarbete med berörda kommuner och övriga näringar i östra Skåne. Både en förstudie som en prototyputveckling genomfördes under perioden. Resultatet blev ett omfattande material som övertogs av en ny huvudman 2015. Den tänkta produktionsanläggningen i Skåne blev inte verklighet, på grund av att tillgången på råvara i Sverige visade sig vara för liten för ekologiskt hållbar produktion.

Exempel på vad som genomfördes i projektet:
– kartläggning av befintlig och framtida fårnäring i Sverige
– inventering av ekologiska byggmaterial och ekobyggen
– utveckling av logistiklösningar för insamling av ull
– framtagande av prototyp
– marknadsundersökningar
– medieutveckling
– upprättande av administrativ enhet
– affärsutveckling inom social ekonomiStartsida, Isolen marknad 

Projektets hemsidor är arkiverade sedan 2015, men kan nås via länkarna nedan. På sidan för Isolen marknad finns gott om information om och argument för fårull som isoleringsmaterial, samt en lista på de återförsäljare som representerade IsoLen och som det går bra att vända sig till för den som är intresserad av ekologiska isoleringsmaterial. Observera dock att kontaktuppgifterna på /isolenmarknad inte längre är aktuella.

> IsoLen marknad
> IsoLen utveckling (utvecklingsprojektets hemsida)