Kultur betyder odling

Kultur betyder odling uppmuntrade nyanlända immigranter, främst från Mellanöstern, att engagera sig mer i stads- och landsbygdsutveckling i Kristianstadsområdet.

Syftet var att lyfta viktiga frågor om markägande, och samtidigt både belysa och utforska outnyttjade möjligheter för immigranter att bidra med värdefull kunskap till den svenska jordbruksnäringen.

Projektet saknade helt finansiering, men kunde trots detta erbjuda intresserade boende i området Gamlegården tillgång till 100-200 kvm jordbruksmark vardera – att använda för odling av ätbara grödor – tack vare att Råbelövs Gods kostnadsfritt ställde en liten areal till vårt förfogande.

Våren 2008 bjöds konst- och jordbruksgruppen Kultivator samt Public Globality Gardens in för att tilsammans med oss genomföra en uppstartsvecka för projektet. Under rubriken Rätt att bruka landet kulminerade denna vecka i ett uppmärksammat “land claim” på den upplåtna marken några kilometer utanför Kristianstad.

Denna jordbruksmark kultiverades sedan av ett självorganiserat odlarkollektiv i två år och när projektet avslutades 2009 hade det fått sitt tredje och sista namn Empowerment Farming.

Under resans gång beslöt sig några eldsjälar bland odlarna för att försöka få till stånd permanenta odlingslotter närmare själva bostadsområdet. De anslöt sig därför till ett kommunalt stadsdelsutvecklingsprojekt och efter fem år kröntes deras arbete med framgång i och med att kommunala odlingslotter anlades strax intill bostadshusen.

Processen kring Kultur betyder odling hade stor påverkan på de kommande Serif- och Självsådd-studierna, och influerade också mycket av innehållet i Friendly Developments omställningsverksamhet under det kommande decenniet.

Foto: Pia Ohlson