Plan3

Plan3 initierades i Kristianstad 2006 som en plattform för samarbete mellan konstnärer och entreprenörer samt ett nav för innovation och regional utveckling.

Verksamheten var en blandning av nätverkskontor, ateljékollektiv och Art Space och döptes till plan3 eftersom den fyllde hela tredje våningen i en historisk byggnad i centrala Kristianstad – nästan 700 kvadratmeter som tidigare inrymt militära stabsfunktioner.

Kronohuset, Kristianstad

Interiör efter flytt till Distingohuset, Kristianstad

Projektet fungerade väl men tvangs efter två år flytta till mindre lokaler. Därefter transformerades Plan3 till en konstnärsdriven Think & Do Tank, som under åren 2009 – 2011 fungerade som ett paraply för olika projekt och undersökningar viktiga för framväxten av Friendly Development Group, där plan3 blev en integrerad del 2011.

Madeleine Tunbjer: modell för Think and Do-Tank

– – – – –

Presentation av verksamheten 2007:
Plan3 är en öppen mötesplats som också driver egna konst- och utvecklingsprojekt; en plattform för samarbeten där samtida konstproduktion möter samhälle, näringsliv och forskning. Det konstnärliga utforskandet är centralt i Plan3-konceptet för idéutveckling och processledning. Vi menar att kompetens från konst- och kulturområdet kan tillföra nyskapande arbetssätt och fördjupade perspektiv till ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

Plan3 startade 2007 som ett projekt för att skapa en mötesplats för Kristianstad i Kronohuset vid Stora Torg. Initiativet har därefter utvecklats till en plattform som drivs i nätverksform. Syftet är att skapa sammanhang där konst möter samhälle, näringsliv och forskning i processer som gynnar innovation.

Verksamheten innehåller
• Utställningar och undersökande konstprojekt
• Initiativ för lokal/regional utveckling
• Föreläsningar, workshops
• Konserter, events, m.m.

Våra produktionsplatser är öppna för såväl konstnärer som andra idébärare. Projekt som antagits erbjuder vi bl.a.
• Uppkopplade samarbetsytor och utställningsrum
• Gemensam projektstudio/verkstad
• Möjlighet att knyta projekt till regionala utvecklingsprocesser
• Tillgång till vårt omfattande nätverk

Plan3 initierades 2007 av Lars Noväng, octava, som även leder verksamheten. Partners är bl.a. Plan3 Konstförening, konvojART, Kristianstads Kommun, Coompanion Skåne och Fabös Kristianstad. Fr.o.m. senhösten 2008 bedrivs verksamheten i Distingohuset, Föreningsgatan 1, Kristianstad, samt i Gamlegården på Näsby där Plan3 medverkar som en partner i stadsdelsutvecklingen.

> Hemsida, Plan3 (arkiverad)