New media

Friendly Media & Kommunikation
Friendly avdelning för marknadsföring; grafisk produktion, copy, hemsidor, visualiseringar, kartor, förpackningar etc.
Friendly media står för professionella produkter och tjänster. För internt bruk, men också för marknaden. Välkommen att kontakta oss!
Exempel på mediakollektivets produktion:
– utveckling av kartapplikationer
– hemsidesbyggen
– fotografi och bildredigering
– ljud- och videoinspelningar, redigering
– layout och trycksaksproduktion
Vi som jobbar med media finns på alla platser där Friendlygruppen har verksamhet.