Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet.

I sin myndighetsutövning stödjer Frihetsförmedlingen sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor. Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet.

Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook