Mårten Strömquist

Mårten Strömquist [1949 – 2012]

Bildkonstnären och pedagogen Mårten Strömquist deltog aktivt i utveckling och drift av både Plan3 och Friendly Development Group fram till sin alltför tidiga bortgång.

Redan på 00-talet genomförde Mårten flera utvecklings- och konstprojekt tillsammans med Lars Noväng. Dessa arbeten var centrala för framväxten av de konceptuella metoder och strategier som hela verksamheten allt sedan dess byggt på.

Mårten är djupt saknad, både som vän och kollega.