Välkommen till Friendly!
Vi är en konstdriven plattform för lekfull omställning och samhällsförändring. Sedan starten 2010 har vi försökt påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle.

Lite om metod

Våra konstnärliga strategier utmanar myter och ideologier som döljer sig bakom mycket av det som oreflekterat tas för givet i samhället.

Tillsammans med olika aktörer kultiverar vi handlingsutrymmen där nya tankar och förhållningssätt kan slå rot och växa. Mitt i vardagen.

Frihetsförmedlingen är Sveriges enda självorganiserade myndighet. Sedan 2014 stödjer vi människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism, med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc. Frihetsförmedlingen tar också emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, genomför performances och publika frihetsövningar och bedriver forskning kring frihetens villkor. Dessutom genomför vi frihetsinspektioner på arbetsplatser och i offentliga rum.

Läs mer >

Fler exempel:

Konversatoriet

Konversatoriet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar dagens offentliga samtal, allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

Som metod för fördjupande samtal underlättar Konversatoriet i stället gemensam reflektion och samtal som kan öka den gemensamma förståelsen av komplexa frågor och sammanhang.

Läs mer >

dodotank/do-store

We have a todo list.

Med avstamp i denna lekfulla tagline drev Friendly en think-and-do-tank/open space/testbed studio mellan 2011-2014.

Under mottot Konst-som-aktivitet-som-tänkande, fungerade do-store som ett Co-Working Space, ett Friendly-labb och en öppen mötes-, konst- och eventplats vid Möllan i Malmö.

Läs mer >

Friendly labour

Våren 2010 inledde Friendly sin utforskning av arbetssamhället. Genom att tillsammans driva ett socialt företag och sälja sysselsättningsplatser till Arbetsförmedlingen, kunde konstnärer och långtidsarbetslösa under drygt sju år samverka i en rad projekt för hållbar omställning.

Nästan 300 personer deltog i denna hack som använde konstnärliga strategier och självorganiserad bildning för att utmana arbetslinjen och dess diskriminering av arbetslösa.

Läs mer >

Kort om vår metod:

Mytforskaren Joseph Campbell brukade säga att verkligheten består av de myter vi inte kan genomskåda – en iakttagelse som förklarar varför den omställning av samhället mot hållbarhet som nu måste ske, inte tar fart. Eftersom modernitetens föreställning om världen och verkligheten har skapat själva krisen, är det logiskt att modernitetens strategier för att lösa samma kris inte tycks fungera. Den fysiska omställningen måste därför föregås av en mental – något som kräver åtkomst till idéer och handlingssätt som inte är “tänkbara” i vårt senmoderna samhälle.

Vi har därför utvecklat en konstnärlig metod för att synliggöra och utmana dolda myter och förgivettaganden. Denna använder vi för att i samspel med olika aktörer och organisationer skapa oväntade handlingsutrymmen. Där kan sedan nya tänke- och förhållningssätt både uppstå och kultiveras. Mitt i vardagen.

Play it forward

Ett exempel.

We’ve worked for over a year to offer you the best possible web design solution. Now, all you need to do is press ‘Play’.

Revolution

We all want to change the world. But when you talk about destruction, don’t you know that you can count me out. Don’t you know it’s gonna be alright?

A good portfolio will get you an interview. A good attitude will get you a job.

We have a great opportunity for experienced photographers to join our team. Yes, we do need you to already own a camera. No, your iPhone camera won’t cut it. Go on, ‘Shoot’ us a message.

Surf's up!

There are 23 million estimated surfers around the world. The longest amount of time spent surfing one wave is 37 minutes. There are many other reasons you should get on board.

Your Journey

Desert Tiptoes Inc. is a company that set forth to boldly go where no other company has gone before, and to get as many individuals to walk barefoot across the Sahara desert, leaving beautiful and temporary foot marks behind. When we started, we had no clear vision as to why we wanted to get people to do that. Today, 20 years later, we are still kinda confused.

Do what I want, not what I say.

Learn More

Hello.

I love you, won’t you tell me your name? These immortal words by legendary musician Jim Morrison are still as relevant today, in this digital age, as they were back then. 

Writing, made simple.

Everyone can write, but not everyone is a writer. What makes the difference is the keen eye for detail and beauty.

If you feel lost, disappointed, hesitant, or weak, return to yourself, to who you are, here and now and when you get there, you will discover yourself, like a lotus flower in full bloom, even in a muddy pond, beautiful and strong.

Masaru Emoto

Design is an opportunity

We want to create something that does more than just look nice on a page. How are the creative stories of the future going to look like?

Photographer

The photo occurs in a broader scope than the snap of the camera. It starts with the first glance of attention

Video Art

We all shun away from it on museums, but in the real world, video art can, and does, make a difference

Web Design

Endless design possibilities start with a single possibility that wants to expand further than ever before