Madeleine Tunbjer

Madeleine Tunbjer medverkade i projektet Serif som konstnär och analytiker, och inledde då ett fem år långt samarbete med Lars Noväng. Madeleine ledde under denna tid omvandlingen av Plan3 till en konstnärsdriven Think & Do-tank och fram till slutet av 2014 hade hon tillsammans med Lars huvudansvaret för både utveckling och genomförande av projektet Friendly Development Group, där Madeleine även fungerade som HR-ansvarig.

Madeleine Tunbjer är utbildad i Fri Konst på Rietveldakademin i Amsterdam och har också studerat på Socialhögskolan i Lund. Hon arbetar forskande i gränssnittet mellan konst, ekologi och samhälle och är en pionjär inom fältet konst/samhällsutveckling, där hon redan på 90-talet drev innovativa och gränsöverskridande projekt.

Madeleine Tunbjer arbetar i dag vid sidan av sitt konstnärskap som rektor och programansvarig på Österlenskolan för konst och design.