Per Johansson

Under flera år undersökte Per Johansson och Lars Noväng hur mer ödmjuka och utforskande offentliga samtal skulle kunna föras. Dels genom att gemensamt utveckla och prototypa det konceptuella samtalsformatet Konversatoriet, dels genom att initiera och medverka i en återkommande salong i Malmö. Per ingår också i Frihetsförmedlingens forsknings- och utvecklingsavdelning, där han bland annat haft en central roll i projektet Frihetsburen.

Per är fil dr i humanekologi, fil kand i idéhistoria, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur, men också känd för podd-serierna Människan och maskinen och Myter och Mysterier som han gör tillsammans med kulturjournalisten Erik Schüldt.

Hemsida: diakrino-perjohansson

Foto: Myter och mysterier