Deltagare/Mentorer

Flera av våra mest värdefulla utforskningar genom åren har genomförts i samspel med människor som varit föremål för integrations- och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av sekretesskäl är det därför inte möjligt att presentera dem med namn och bild här på hemsidan, trots att de varit viktiga delar av teamet. Varken vår verksamhet eller metodutveckling hade klarat sig utan den verklighetsförankring och de oceaner av genomlevd erfarenhet dessa personer tillfört.

Men tyvärr måste vi alltså nöja oss med att här på hemsidan uppmärksamma deras ovärderliga insats på detta blygsamma sätt.

Ingen nämnd och ingen glömd – TACK för er ovärderliga insats!