Deltagare/Mentorer

Flera av våra mest värdefulla utforskningar genom åren har genomförts i samspel med människor som varit föremål för integrations- och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av denna anledning är det inte möjligt att presentera dem med namn och bild här på hemsidan.

Detta känns som en stor förlust, eftersom många av dem varit viktiga mentorer för resten av teamet. Varken vår verksamhet eller metodutveckling hade klarat sig utan den verklighetsförankring och de oceaner av genomlevd erfarenhet dessa personer tillfört.

Tyvärr måste vi nöja oss med att här på hemsidan tacka alla dessa fantastiska människor för deras ovärderliga insats på detta blygsamma sätt.

Ingen nämnd och ingen glömd – TACK för er ovärderliga insats!