Limited Art Spaces

Limited Art Spaces har sedan undersökningen påbörjades experimenterat med format för utställningar, konstproduktion och konstmöten – både fysiska och icke-fysiska.

Presentation när projektet sjösattes 2007:
Limited Art Spaces är en fri undersökning av galleriet/utställningshallen som rum och som idé. Vad är det som utmärker platserna där konsten möter sin publik? Hur kan vi tänja på våra föreställningar om dessa platser?

Bakgrund

Det traditionella galleriets form blir alltmer omodern i ljuset av behoven av mer flexibla arenor för mötet mellan samtidskonst och betraktare. Vi har därför gett oss i kast med en fri undersökning av hur ett galleri kan bidra till en fruktbar kommunikation mellan konstnär och publik. För närvarande planerar vi att pröva några olika koncept för publikmöten inom ramen för projektet Limited Art Spaces.

Arenor 2007

The Tape Gallery är en interaktiv konstmötesplats som tillåter var och en som har tillgång till den tape som markerar rummet att rama in ett konstverk, konsthändelse eller konstrum och publicera på galleriets hemsida (www.tapegallery.org).
Plan3 i Kronohuset, centralt i Kristianstad, innehåller utställningsytor, ateljéer, studios och arbetsplatser; ytor för workshops, föreläsningar, projekt och inte minst för umgänge: här kan man besöka utställningar, men även möta eller dela arbetsplats med konstnärer, designers, forskare, arkitekter och andra yrkesgrupper.

Plan3 blir också basen för INTERNATIONAL FESTIVAL BROADCASTING NETWORK, en nyskapande distributionskanal för videokonst, som öppnar för ett friare förhållningssätt till visning av rörlig bildkonst i en galleri- eller konsthallskontext. Kanalen, som har premiär den 3 november 2007, är skapad av International Festival och drivs som ett pilotprojekt i ett samarbete med octava. IFBN har inte som syfte att göra videokonst tillgänglig på nätet, utan är ett dynamiskt verktyg för distribution av material för visning på museer och gallerier. Projektet belyser också intressanta frågor kring visning och tillgänglighet för videokonst

Konstkur öppnade våren 2007 i Gamlegården, en s.k. “invandrartät” förort i Kristianstad.
Här skapar vi en interaktiv mötesplats för samtida konstuttryck, ett opretentiöst “skyltskåp” som ibland kan fylla hela shoppingscentret med konsthändelser…

Ett exempel från tio år senare:


Kontrollgruppen, Malmö, 2017

Kontrollgruppen genomförde 2017 en performance som en del av
Conflicting Spaces, an Exchange Art Project & Exhibition – Howrah-Malmö.

På det tillfälliga galleriet Ghetto Ink Tatoo, Rasmusgatan 15 (Seved) genomfördes ett antal telefonintervjuer med boende i området, samt ett efterföljande samtal där material och metod analyserades.

Mer info om detta exempel: kontrollgruppen.org

Projektansvarig: Lars Noväng