Lars Noväng

Lars Noväng har sedan mer än 20 år en omfattande verksamhet som självlärd konstnär, kultur- och samhällsentreprenör, företagare och utvecklare.

Han har konsekvent och långsiktigt utvecklat sina konceptuella konstnärliga idéer och sin metodik i sin personliga konstnärliga praktik, men kanske framförallt i de verksamheter, initiativ och samhällsinriktade konstnärliga undersökningar som han står bakom.

2006 initierade Lars den konstdrivna plattformen plan3 – sedermera Friendly – och han har sedan starten lett och utvecklat dess verksamhet i samarbete med olika konstnärer, forskare, tänkare och praktiker.

Hemsida: larsnovang.com