John Huntington

John Huntington arbetar i en konceptuell tradition, uttryckt genom performativa, skulpturala, textuella och immersiva konstprojekt. Han är utbildad på Konstfack i Stockholm samt Konsthögskolan i Umeå och bosatt/verksam i Göteborg.

Tillsammans med Lars Noväng initierade John 2014 det konceptuella verket Frihetsförmedlingen, en bred konstnärlig undersökning som de sedan starten fortsatt driva och utveckla i nära samarbete.

Tidigare samarbetade John och Lars även i undersökningen Vanans Makt, initierad under Mångkulturåret, i projekten Samspelskontoret och Svenneförmedlingen, båda genomförda 2007.

Hemsida: johnhuntington.se