Cecilia Jonasson

Cecilia Jonasson blev Sveriges friaste byråkrat när hon 2018 iklädde sig denna ämbetsmannaroll i Frihetsförmedlingens projekt med samma namn. Innan dess hade hon senast arbetat som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad och bland annat ansvarat för kommunikationen kring social hänsyn i offentlig upphandling.

Cecilia har en utbildningsbakgrund med en kandidat i medvetandefilosofi och magisterkompetens i såväl vetenskapsteori som organisationskommunikation. I sina akademiska studier har hon särskilt intresserat sig för aspekter av den mänskliga tillvaron som svårligen låter sig mätas eller observeras i en vetenskapligt objektiv mening.

Hon verkar även som kulturskapare och skriver bland annat musik, har drivit ett filosofiskt café i Skövde, varit kapellmästare för en musikteater och är en av grundarna till det existentiella samfundet Empty Space Temple.

Idag arbetar Cecilia som konstkoordinator och redaktör för podden ”En annan ART” vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. Samtidigt fortsätter hon att som Sveriges friaste byråkrat utforska innebörden av frihet i vår tid och kontext.

Blogg: sverigesfriastebyrakrat.se