What's

Friendly?

What's

Friendly?

Vi är en plattform för konstdriven omställning och lekfull samhällsomvandling

Med konceptuella metoder driver vi innovativa förändrings- och utvecklingsprocesser  

Målet sedan starten 2010 är att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle

Hur? Några exempel:

Frihetsförmedlingen

Frihetsförmedlingen har sedan 2014 i uppdrag att stödja människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Som Sveriges enda självorganiserade myndighet formulerar förmedlingen sina egna regleringsbrev,  publicerar frihetsstatistik, osv. Till allmänheten tillhandahålls digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, m.m, dygnet runt. Frihetsförmedlingen tar också emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, genomför performances och publika frihetsövningar, samt bedriver forskning kring frihetens villkor. Som en del av sitt tillsynsuppdrag  genomför myndigheten även frihetsinspektioner på arbetsplatser och i offentliga rum.

Läs mer >

Konversatoriet

Konversatoriet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar dagens offentliga samtal, allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

Dess metod för fördjupande samtal underlättar i stället gemensam reflektion och samtal som ökar förståelsen av komplexa frågor och sammanhang.

Läs mer >

dodotank/do-store

We have a todo list.

Med avstamp i denna lekfulla tagline drev Friendly en think-and-do-tank/open space/testbed studio i Malmö mellan 2011-2014. Under mottot Konst-som-aktivitet-som-tänkande, fungerade do-store som ett Co-Working Space, ett Friendly-labb och en öppen mötes-, konst- och eventplats vid Möllan.

Läs mer >

Friendly Labour

Våren 2010 inledde Friendly sin utforskning av arbetssamhället genom att börja sälja sysselsättningsplatser till Arbetsförmedlingen via det nystartade sociala företaget Friendly Development Group. I skydd av denna konstruktion samarbetade konstnärer och långtidsarbetslösa i en rad projekt för hållbar omställning under drygt sju år. Nästan 300 personer deltog i vår “Friendly social hack”, som med hjälp av konstnärliga strategier och självorganiserad bildning utmanade arbetslinjen och diskrimineringen av arbetslösa.

Läs mer >

Kort om vår metod

Mytforskaren Joseph Campbell lär ha sagt att verkligheten består av de myter vi inte kan genomskåda. Denna reflektion ger en vink om varför uppfyllandet av klimatmålen tycks stanna vid goda avsikter. Eftersom den moderna kulturen orsakat klimatkrisen, kan modernitetens verktyg inte heller lösa den. Vad som krävs är i stället en mental omställning, med utgångpunkt i idéer och förhållningssätt som i vår tid och kontext faktiskt är “otänkbara”. Och det är bråttom. 

Friendly använder konstnärliga strategier för att synliggöra och utmana de myter och ideologier som döljer sig bakom vad som tas för givet i vårt samhälle. Tillsammans med olika intressenter gestaltar vi sociala mellanrum där nya tänkesätt och handlingsmönster kan växa fram och kultiveras. Mitt i vardagen.

Läs mer >