Friendly Foundation verkar sedan 2010 för vänlig omställning och samhällsförändring, med ambitionen att påskynda framväxten av ett mer uthålligt och vänligt samhälle. 

What's
Friendly?

Vår praktik

Vi använder konstnärliga strategier för att undersöka komplexitet och tranformation. Främst genom att gestalta mellanrum i samhället, handlingsutrymmen för lärande, innovation och radikal omställning; platser och situationer där vi synliggör och utmanar det invanda och för givet tagna i samspel med människor och organisationer. För att tillsammans kunna upptäcka det okända okända. Och sedan pröva det. Mitt i vardagen.

Några exempel:

Frihetsförmedlingen, Sveriges enda självorganiserade myndighet, stödjer sedan 2014 människors frigörelse från strukturer som låser dem inne i lönearbete och ekonomism. Främst med hjälp av digital tillståndsgivning, åtgärdsprogram, fördjupningsmaterial, etc, men också genom att ta emot besökare på tillfälliga fysiska kontor, anordna performances och publika frihetsövningar, samt bedriva forskning kring frihetens villkor. Frihetsförmedlingens tillsynsansvar innebär att myndigheten dessutom regelbundet genomför frihetsinspektioner i olika samhällssektorer.

Läs mer >

Tidigare:

Vår tids offentliga samtal, allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc, präglas ofta av stor brist på både ödmjukhet och nyfikenhet

Konversatoriet är en metod för gemensam reflektion och samtal som i stället ökar intresset för andras tänkande och ståndpunkter och den gemensamma förståelsen av komplexa frågor och sammanhang.

Läs mer >

We have a todo list.

Med avstamp i denna lekfulla tagline drev Friendly en think-and-do-tank/open space/testbed studio mellan 2011-2014.

Under mottot Konst-som-aktivitet-som-tänkande, fungerade do-store som ett Co-Working Space, ett Friendly-labb och en öppen mötes-, konst- och eventplats vid Möllan i Malmö.

Läs mer >

Våren 2010 inledde Friendly sin utforskning av arbetssamhället. Genom att från ett gemensamt socialt företag sälja sysselsättningsplatser till Arbetsförmedlingen, kunde konstnärer och långtidsarbetslösa under drygt sju år samverka i en rad projekt för hållbar omställning.

Nästan 300 personer deltog i denna hack som använde konstnärliga strategier och självorganiserad bildning för att utmana arbetslinjen och dess diskriminering av arbetslösa.

Läs mer >